InzichtenComplicaties voorkomen bij orthopedische chirurgie

Complicaties voorkomen bij orthopedische chirurgie

Dr. Lukas Månsson is het hoofd van de afdeling orthopedische chirurgie en spoedeisende geneeskunde in het Vestre Viken-ziekenhuis, Drammen, Noorwegen. Hij is orthopedisch chirurg, voornamelijk in heup-, schouder- en traumachirurgie. Dr. Månsson is 16 jaar werkzaam geweest als orthopedisch chirurg in verschillende ziekenhuizen in Noorwegen en Zweden.

Enkele jaren geleden ontdekte het Vestre Viken-ziekenhuis de voordelen van de Toul Meditech Operio voor orthopedische chirurgie. Dr. Lukas Månsson, gebruikt het systeem sinds 2015 en waardeert de bijdrage die het heeft geleverd aan infectiebeheersing, evenals de kostenbesparingen.

Een betere optie voor schone lucht

In twee verschillende ziekenhuizen binnen het Vestre Viken-ziekenhuis wordt orthopedische chirurgie uitgevoerd. In 2014 onderzocht het orthopedisch team nieuwe systemen voor schone lucht, als onderdeel van een ingrijpende renovatie van de bestaande operatiekamers.

"Met onsamenhangende gegevens over de prestaties van LAF-plafonds (Laminar Air Flow) zochten we naar alternatieven in de markt en ontdekte Toul Meditech Operio”, zegt dr. Månsson. “Het werd een keuze tussen een LAF-plafond en de Toul Meditech Operio. Toul Meditech Operio viel op om drie belangrijke redenen. Ten eerste waren er goede en consistent gepubliceerde gegevens over zijn prestaties, zowel preklinisch als subklinisch. Ten tweede biedt het systeem ons een betere controle over de schone lucht tijdens de operatie, gericht op zowel de operatieplaats als op de instrumententafel. En het laatste relevante punt zijn de kosten. De Operio biedt besparingen op de levenscycluskosten.

Infectie controle systeem

De Toul Meditech Operio is onderdeel geworden van het infectie beheersingssysteem van het ziekenhuis. “We hebben een zeer efficiënt en effectief infectiebeheersingsprogramma en hebben het risico op veel infecties hierdoor verkleind”, merkt dr. Månsson op. “We hebben op het gebied van gewrichtsvervanging een relatief laag aantal gevallen van circo-synoviale infectie. Dat is toonaangevend op wereldwijde schaal en dus meteen het grote voordeel van de Toul Meditech Operio. Het is een onderdeel van een heel goed systeem.”

Het Vestre Viken-ziekenhuis heeft de Toul Meditech sinds 2015 voor meer dan 5.000 gewrichtsvervangingen en meer dan 3.000 spinale operaties gebruikt, maar ook voor andere operaties. Het wordt nu gebruikt voor alle gewrichtsvervangingen en spinale operaties.

Geen uitvaltijd

Het systeem werd voor het eerst gebruikt in het kleine ziekenhuis van Vestre Viken. De Toul Meditech Operio werd in december 2019 ingezet, omdat de belangrijkste operatiekamer in dit ziekenhuis werd gerenoveerd. De gewrichtsvervangende operatie die op de planning stond kon alsnog worden voortgezet op de afdeling dagchirurgie. “Zonder de Toul Meditech Operio was dat niet mogelijk geweest, want deze afdeling was inmiddels 20 jaar oud en oorspronkelijk ontworpen voor niet-ultraschone operaties”, vertelt dr. Månsson. “Met het Toul-systeem waren we er zeker van dat we schone lucht hadden en dat we alle ruimte die we hadden maximaal konden benutten.”

Nieuwe technologie adopteren In korte tijd werd de Toul Meditech eenvoudig geïntegreerd in de chirurgische processen van de orthopedische afdeling. “Met Toul Meditech Operio moet je wel door je processen heen kijken. Verpleegkundigen en chirurgen die het systeem gebruiken moeten het echt kennen en begrijpen”, benadrukt dr. Månsson. "Als je leert hoe je het moet gebruiken, kun je nog steeds efficiënt te werk gaan, maar de mate van efficiency moet aangepast worden aan het werkniveau, of het werkniveau aan dit soort apparatuur”.

Covid-19-pandemie

De Covid-19-pandemie heeft impact gehad op Noorwegen; gelukkig niet zo ernstig als enkele andere landen. “Als je kijkt naar de effecten van de pandemie op de wereld in het algemeen, hebben we op wereldwijde schaal een enorme achterstand opgelopen op het gebied van electieve operaties. Elke technologie die het risico op complicaties bij grote operaties kan verminderen, helpt natuurlijk om de operatiecapaciteit te verhogen,” zegt dr. Månsson. "Sommige orthopedische aandoeningen vereisen al enorme hoeveelheden middelen om dit te behandelen, met langdurige operaties en lang verblijf in het ziekenhuis. Maar een van de grootste oorzaken van verspilling in de zorgomgeving zijn grote complicaties, evenals overbehandeling. Dus alles wat we kunnen doen om complicaties te verminderen, zal capaciteit creëren om die achterstand aan te pakken.

Ik ben van mening dat het uiterst belangrijk is dat we tijdens de periode na Covid-19 kijken naar infectiebeheersing en zoveel mogelijk leren van de pandemie-ervaring.Mijn voorspelling is dat een operatie met de Toul Meditech bij infectiebeheersing met betrekking tot chirurgie een kostenefficiënt onderdeel kan zijn.

Dr. Lukas Månsson

Hoofd orthopedische chirurgie en spoedeisende geneeskunde, Vestre Viken-ziekenhuis, Drammen, Noorwegen.