SurgiCube®

De SurgiCube® zorgt lokaal voor een optimaal gefilterde, ultra-schone operatie omgeving waarin microchirurgische ingrepen en kleine operaties kunnen worden uitgevoerd.

Ultra-schone lucht leveren, daar waar het ertoe doet: op en rondom het operatiegebied.

Dat is wat de SurgiCube® doet: ultra-schone lucht daar aanbieden waar het essentieel is, op en rond het directe wondgebied en de steriele instrumenten. Het concept is simpel: zorg voor een beschermd gebied vrij van kiemdragende partikels zodat transport en overdracht van kolonievormende eenheden tot een absoluut minimum beperkt wordt. Door de compacte wijze waarop dit gebeurt en in combinatie met de speciale afdekmethodiek wordt als het ware een compact beschermd gebied gerealiseerd dat geen of nauwelijks hinderlijke apparaten of instrumenten of aanwezige teamleden of opengaande deuren omvat die de ultra-schone luchtstroom kunnen verstoren. Het resultaat: een ècht ultra-schoon werkgebied dat zowel in rust als operationeel ISO-5 geclassificeerde lucht levert.

Ontdek de voordelen

Gegarandeerd ultra-schone lucht

Met de SurgiCube® ben je verzekerd van ultra-schone lucht. De luchtstroom wordt over het operatiegebied geblazen, over de volle breedte van het operatiegebied. Het opererende team kan zich vrij bewegen zonder een negatieve invloed uit te oefenen op het ultra-schone beschermd gebied. Alle mogelijke contaminatiebronnen worden buitenspel gezet.

Locatie-onafhankelijk

Het unieke van de SurgiCube® is dat je in vrijwel elke ruimte veilig kunt opereren! Plug & Play. Praktisch en snel inzetbaar! Beperkte operatieruimte en -capaciteit behoren tot het verleden. De SurgiCube® kan in iedere geschikte ruimte worden geplaatst, locatieonafhankelijk, bijvoorbeeld geïntegreerd in de polikliniek, of op een volledig ‘andere’ locatie waarbij opereren in een monumentenpand of in een ‘office-based-setting’ nu eenvoudiger mogelijk is. De SurgiCube® modulair opgebouwd, heeft een duurzame constructie en is semi-mobiel wat betekent dat de SurgiCube® altijd kan verhuizen naar een andere locatie.

Capaciteit en vrijheid van opschalen

Een bescheiden start, de mogelijkheid tot uitbreiden of opschalen of van dagdeel of programma wisselen zonder impact voor anderen. Met je eigen team opereren wanneer dat het beste past, mogelijkheden om tijdens een pandemie toch door te kunnen gaan. Een passende patiëntenstroom organiseren welke logisch is voor patiënt én team. Met de producten van SuiteSurgery is juist dat mogelijk. Gemakkelijk, slimmer en efficiënter ondernemen is hierdoor praktisch overal realiseerbaar.

Kostenbesparing

Surgicube® zorgt voor kostenbesparing op meerdere gebieden. Als eerste omdat de aanschaf een fractie is van die van een reguliere OK. Tevens wordt bespaard op de bouwkosten, huisvestingskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Door deze besparingen worden de kosten per ingreep sterk gereduceerd, terwijl er periodiek meer ingrepen uitgevoerd kunnen worden. Win-win!

Verhoging patiëntcomfort

Patiënten ervaren het gehele proces (van entree tot vertrek) als veel prettiger, korter en persoonlijker dan binnen een reguliere OK. De toegankelijkheid van de SurgiCube® speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het feit dat het dragen van operatiekleding voor de patiënt niet nodig is. Zelf plaatsnemen op de behandelstoel, niet hoeven omkleden en een snelle afhandeling van de ingreep creëert voor de patiënt een meer ontspannen ervaring.

Calamiteiten

Een ander voordeel van de SurgiCube® is de snelle uitbreidingsmogelijkheid van de operatie capaciteit die de unit biedt bij rampen of externe calamiteiten. Ook bij mogelijke storingen in de reguliere OK bieden de SuiteSurgery producten een uitwijkmogelijkheid voor behandelingen. Met een klein stroomaggregaat kan de unit snel worden ingezet als (nood-)operatiefaciliteit.

Gegarandeerd ultra-schone lucht

Met de SurgiCube® ben je verzekerd van ultra-schonelucht. De luchtstroom wordt over het operatiegebied geblazen, over de vollebreedte van het operatiegebied. Het opererende team kan zich vrij bewegenzonder een negatieve invloed uit te oefenen op het ultra-schone beschermdegebied. Alle mogelijke contaminatiebronnen worden buitenspel gezet.

Locatie afhankelijk

Het unieke van de SurgiCube® is dat je in vrijwel elke ruimte veilig kunt opereren! Plug & Play. Beperkte operatieruimte en -capaciteit behoren tot het verleden. De SurgiCube® kan in iedere geschikte ruimte worden geplaatst, locatieonafhankelijk, bijvoorbeeld geïntegreerd in de polikliniek, of op een volledig ‘andere’ locatie waarbij opereren in een monumentenpand of in een ‘office-based-setting’ nu eenvoudiger mogelijk is. De SurgiCube® modulair opgebouwd, heeft een duurzame constructie en is semi-mobiel wat betekent dat de SurgiCube® altijd kan verhuizen.

Vrijheid van opschalen

Een bescheiden start, de mogelijkheid tot uitbreidenof opschalen of van dagdeel of programma wisselen zonder impact voor anderen. Metje eigen team opereren wanneer het het beste past, mogelijkheden om tijdens eenpandemie toch door te kunnen gaan. Een passende patiëntenstroom organiserenwelke logisch is voor patiënt én team. Met de producten van SuiteSurgeryis juist dat mogelijk. Gemakkelijk, slimmer en efficiënter ondernemen ishierdoor praktisch overal realiseerbaar.

Kostenbesparing

SuiteSurgery zorgt voor kostenbesparing op meerdere gebieden. Als eerste  omdat de aanschaf een fractie is van die van een reguliere OK. Tevens wordt bespaard op de bouwkosten, huisvestingskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Door deze besparingen worden de kosten per ingreep sterk gereduceerd, terwijl er periodiek meer ingrepen uitgevoerd kunnen worden. Win-win!

Patiëntcomfort

Patiënten ervaren het gehele proces (van entree tot vertrek) als veel prettiger, korter en persoonlijker dan binnen een reguliere OK. De toegankelijkheid van de SurgiCube® speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het feit dat het dragen van operatiekleding niet nodig is. Zelf plaatsnemen op de behandelstoel, niet hoeven omkleden en een snelle afhandeling van de ingreep creëert voor de patiënt een meer ontspannen ervaring.

Calamiteiten

Een ander voordeel van de SurgiCube® is de snelle uitbreidingsmogelijkheid van de operatie capaciteit die de unit biedt bij rampen of externe calamiteiten. Ook bij mogelijke storingen in de reguliere OK bieden de SuiteSurgery producten een uitwijkmogelijkheid voor behandelingen. Met een klein stroomaggregaat kan de unit snel worden ingezet als (nood-)operatiefaciliteit.

Arrow icon
Arrow icon

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Informatie aanvragen

SurgiCube®
in detail

SurgiCube® maakt opereren aantoonbaar sneller, beter, veiliger én kostenefficiënter. Benieuwd naar de afmetingen en verschillende modellen?

Facts & Figures

Wil je ook inzicht in alle specificaties en features? Lees er meer over op de website van Surgicube.

Client logo
H+MC
Het oog ziekenhuis rotterdam
Groene Hart Ziekenhuis
Eyecare network